Vertrouwenspersoon


Vertrouwenscontactspersoon


Per augustus 2017 introduceren wij onze nieuwe vertrouwenscontactpersoon Anita Campbell.


Na zes jaar bestuurlijke ervaring bij een sportvereniging, is zij sinds november 2015 bestuurslid van de Stichting Sport Platform Huizen (sportinspiratie, sportpromotie en sportverbinder). Na het behalen van het VCP certificaat in februari, is zij aangesteld als extern vertrouwenscontactpersoon voor alle sportverenigingen, die aangesloten zijn bij het SPH.


Als vertrouwenscontactpersoon heeft zij een neutrale positie en werkt onafhankelijk van het bestuur. Zij handelt in een afgeschermde omgeving, in vertrouwen, waarbij geheimhouding wordt geboden.


Zij is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.


Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we: Seksuele intimidatie, pesten (ook op social media), bedreiging, mishandeling, belediging, discriminatie, doping, match-fixing, houding ten opzichte van eetstoornis en LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender).


Omdat niet alleen de jeugd tegen bovenstaande misstanden beschermd moet worden, maar ook bij onze senioren hiervoor aandacht gegeven moet worden, is dit beleidsstuk gericht op alle leden en leeftijdsgroepen. Daarom heet dit stuk Plan Veilig Actief.


Contactgegevens:

Anita Campbell

Telefoonnummer: 06 4305 8300

Email: vcp@sportplatformhuizen.nl