Zaal en kantine


Zaal & Kantine Commissie

Zaal & Kantine Commissie

(onder verantwoordelijkheid penningmeester)


Voorzitter

vacant

Coördinatie financiën

Paul Dekker


Schoonmaak en bar rooster

Kees Visser


Evenementen

Robert Smit


Inkoop /algemeen lid

vacant


Schoonmaak en barrooster


De kantine en keuken worden door een aantal vrijwilligers draaiend gehouden en daarnaast wordt er wekelijks en maandelijks door een wisselend aantal mensen schoongemaakt.


Wilt u ook eens een handje helpen? neem dan eens contact op met Zaal en Kantine commissie.Overzicht klaverjassen


De T.T.V. Huizen ontplooit naast tafeltennis ook andere activiteiten, die typisch in het verenigingsgebeuren thuishoren.


Één daarvan is klaverjassen, onder verantwoordelijkheid van de Z.K.C.


Sinds vele jaren, met slechts een kleine onderbreking, kent onze vereniging dit fenomeen. Niet nodig nog verder te graven, maar in ieder geval worden al minstens sinds 1981 klaverjasavonden gehouden. Tot voor kort gebeurde dit door het houden van toernooien, die een seizoen lang duurden. Zo'n seizoen liep van ongeveer september/oktober tot april/mei. De winnaar kreeg voor een jaar een wisselbokaal mee naar huis en natuurlijk de eeuwige roem.


In het seizoen 1996-1997 kreeg deze bokaal een naam, de "Greet Klein Klaverjas Wisselbokaal".


Greet was ons niet lang daarvoor ontvallen en de vereniging had de behoefte haar naam aan deze bokaal te koppelen i.v.m. het feit dat zij zich gedurende zeer veel jaren zeer actief had getoond als initiator/organisator van deze toernooien, naast haar vele andere activiteiten t.b.v. de vereniging.


Tot en met het seizoen 2004-2005 werd gewerkt met deze toernooivorm.


Na een onderbreking van een jaar start de Z.K.C. met een nieuwe vorm, te weten een 1 x per jaar te houden Super Klaverjastoernooi, voor het eerst op zaterdag 20 januari 2007.

De winnaar van de Super Klaverjas krijgt de "Greet Klein Klaverjas Wisselbokaal" voor een jaar in zijn of haar bezit in combinatie met de titel "T.T.V. Huizen Super Klaverjasser van het jaar"

(en natuurlijk nog steeds die eeuwige roem).


  • Overzicht bokaalwinnaars