Club van 25


Club van 25


Waarom een club van 25?:

In deze tijd dat de T.T.V. Huizen nog beter op de (euro)centen moet passen blijft het van levensbelang voldoende aandacht aan de jeugd te besteden. Iedereen is er van overtuigd dat de jeugd de toekomst heeft. Om tegenwoordig de jeugd actief bij een vereniging te betrekken moet er heel wat gedaan worden. Ten eerste moeten er activiteiten zijn waardoor jeugdleden aangetrokken worden om lid te worden van onze vereniging. Vervolgens moeten we deze jeugdleden de kunst van het tafeltennis bijbrengen en enthousiast maken voor activiteiten die de diverse commissies organiseren. Door al deze zaken ontstaat er enige binding met de vereniging, waardoor ze zelf ook met ideeën komen voor het organiseren van nieuwe dingen.


Jeugdleden die betrokken zijn bij een vereniging zullen in de regel, op latere leeftijd, ook best iets willen doen voor diezelfde vereniging en daar doen we het allemaal voor. Want op deze manier zullen er altijd mensen zijn die in commissies en bestuur plaatsnemen om onze vereniging draaiende te houden.


Waarom nu een club van 25 ? Om iets extra's te doen voor de jeugd is geld nodig. Natuurlijk wordt er druk gewerkt aan ledenwerving en allerlei andere activiteiten voor de jeugd. Geld hiervoor is gereserveerd in de begroting, maar om de jeugd iets extra's te bieden is meer nodig. Daarom nu de club van 25.


Hoe werkt het:


U stort een bedrag van €25,--


op rekeningnummer NL80RABO0145441482 van de T.T.V. Huizen o.v.v. de club van 25 en uw achternaam.

Het betreft een éénmalige storting, die natuurlijk op latere tijden herhaald kan worden. Het saldo wordt beheerd door het dagelijks bestuur van de T.T.V. Huizen en zal zichtbaar zijn in de administratie van de T.T.V. Huizen.


De opzet is dat het geld besteed moet worden aan jeugdactiviteiten, zowel tafeltennis als niet-tafeltennis activiteiten. Wanneer de Technische Commissie Jeugd geld nodig heeft voor een bepaalde activiteit kan ze schriftelijk een aanvraag indienen bij het dagelijks bestuur. Deze zal dan beslissen welk deel er vanuit de club van 25 hieraan besteed mag worden. Het voorstel en de beslissing van het dagelijks bestuur zullen gepubliceerd worden in de Voltreffer, zodat iedereen kan volgen wat er met het geld gedaan wordt.


De donateurs van de club van 25 zullen op een lijst vermeld worden. Deze lijst zal in de Kloef opgehangen worden.


Het dagelijks bestuur zal regelmatig de club van 25 promoten zodat er hopelijk regelmatig geld zal binnenkomen en de pot van de club van 25 gevuld zal blijven.


Wie kunnen hieraan meedoen:


Iedereen, leden en niet-leden, kunnen meedoen aan de club van 25.


Overzicht donateurs