Bijzondere leden


Bijzondere leden


Zoals bij elke vereniging zijn er ook binnen de T.T.V.Huizen een aantal leden bijzonder actief (geweest).

Zij hebben in de loop der jaren de vereniging geholpen, opgebouwd, geleid, kortom: volop inzet getoond!


Het is ook daarom dat deze leden binnen de T.T.V. Huizen een speciale titel hebben.

Ereleden

Leden van verdienste

2022 Frank Hagen

2021 Robert Bunschoten

2016 Jeroen Blok

2013 Gijs Molenaar

2014 Kees Visser

2013 Monique Gerritse-v.d. Brug

2005 Henk Oversteegen

2007 Maarten Robbers

2000 Geert Molenaar

2005 André Rebel

2000 Henk Klein

1985 Henk van der Hulst †

1998 Rien van der Putten †

1996 Bert Jongerden

1992 Peter van den Broek


1990 Jaap Roeten †


1988 Chris van Leeuwen †


1988 Jan Visser


1987 Piet Knop


1976 Arie Rebel


Ere-voorzitter

Ondanks het feit dat deze functie niet officieel bestaat, heeft Jaap Roeten deze titel in 1980 toebedeeld gekregen, toen hij als voorzitter van de T.T.V. Huizen aftrad.


Tijdens zijn ambtstermijn, van 1973 tot 1980, heeft Jaap, samen met zijn toenmalige bestuursleden, de vereniging een dusdanige impuls gegeven, dat de T.T.V. Huizen landelijk bekend werd en de tafeltennissport in Huizen tot grote bloei kwam. Ook in de periode 1986-1990 heeft hij nogmaals de voorzittershamer gehanteerd.


Jaap Roeten heeft speciaal, bij de start van de internetsite in 2001, een stuk geschreven.