corona


Corona

Goed nieuws! Het plan van aanpak om onze vereniging weer te mogen openen is goedgekeurd door de gemeente. We zullen vanaf vrijdagavond 3 juli weer opengaan en in de zomerperiode een pilot uitvoeren. Vanaf de week van 24 augustus is het de bedoeling om weer compleet open te zijn op de reguliere speeldagen. Eventuele aanpassingen/verbeteringen vanuit de pilot zullen hierin worden meegenomen. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten.


In de zomerperiode is de Tafeltennisvereniging Huizen geopend op de volgende dagen

 • Vrijdagavond 3 juli
 • Dinsdagavond 7 juli
 • Vrijdagavond 10 juli
 • Dinsdagavond 14 juli
 • Vrijdag avond 24 juli
 • Vrijdagavond 31 juli
 • Vrijdagavond 7 augustus
 • Vrijdagavond 14 augustus
 • Vrijdagavond 21 augustus


Er kan op deze avonden gespeeld worden vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur in beide zalen. 

Het is verplicht om van te voren een tafel te reserveren, zie kopje reserveringstool.


Algemeen

 • Wij hanteren de richtlijnen van de RIVM en NOC NSF.
 • Voor iedereen geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Houd 1,5m afstand met personen van 18 jaar en ouder.
 • Vermijd drukte
 • Was je handen met water en zeep, vóórdat je gaat spelen en ook ná het spelen. 
 • Schud geen handen en geen ‘high-fives’
 • De corona coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Robert Bunschoten zal deze rol binnen de Tafeltennisvereniging Huizen vervullen.
 • De corona verantwoordelijke is aanwezig binnen de vereniging en is eerste aanspreekpunt tijdens de activiteiten voor bijvoorbeeld BOA en zal tevens toezien op het naleven van de regels. Wanneer de bar/kantine geopend is zal de barvrijwilliger deze rol binnen de Tafeltennisvereniging Huizen vervullen. Tijdens jeugdtrainingen buiten de openingstijden van bar/kantine zal de trainer deze rol binnen de Tafeltennisvereniging Huizen vervullen.


Zaalindeling

 • Tijdens de zomerperiode zijn degene die een tafeltennistafel hebben gereserveerd in het eerste tijds vak verantwoordelijk om de tafeltennistafels + omheiningen op te stellen. Begin hiermee tijdig (10 minuten van te voren) zodat dit niet afgaat van je speeltijd. Op de grond in de gymzalen zal door middel van kleine markering stickers de exacte plaats van de tafeltennistafel worden gemarkeerd. 
 • In de laatste 5 minuten van je speeltijd moet de tafeltennistafel weer worden schoongemaakt voor de volgende gebruikers. Maak de horizontale speelvlakken van de tafeltennistafel schoon met het speciale schoonmaakmiddel welke beschikbaar is binnen de vereniging om tafeltennistafels mee schoon te maken (veroorzaakt geen schade aan de tafeltennisbladen). Maak tevens de tafeltennisbal schoon en lever deze  weer in bij de bar. 
 • Geen zweethanden afvegen op de tafel. Gebruik een eigen handdoek hiervoor.
 • Tijdens de zomerperiode zijn degene die een tafeltennistafel hebben gereserveerd in het laatste tijd vak verantwoordelijk om de tafeltennistafels + omheiningen na schoonmaak op te ruimen.


Kantine en kleedruimte

 • Bij aankomst zal bij de hoofdingang in de entree een tafel aanwezig zijn met voorzieningen om je hand schoon te maken / desinfecteren.
 • In de kantine is de opzet van de tafels en stoelen bekeken en opnieuw ingedeeld rekening houdend met de 1,5 meter afstand.
 • De hygiëneregels zullen op posters zichtbaar bij de ingang en in de kantine. 
 • Er is 1 afhaalpunt bij de bar aangewezen voor het bestellen en ophalen van een bestelling. Door middel van “signage” op de grond duidelijkheid met betrekking tot houden van 1,5 meter afstand in een eventuele wachtrij..
 • Verkoop vind zo veel mogelijk plaats in verpakte etenswaar en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van flesjes/blikjes.
 • De vereniging heeft pin apparatuur aangeschaft en is momenteel bezig deze gereed te krijgen. Als de installatie voorspoedig verloopt kan er vanaf vrijdagavond 3 juli afgerekend worden met de pinpas of mobiele telefoon.
 • Er zullen voldoende schoonmaakmiddelen in de kantine aanwezig zijn met betrekking tot het schoonmaken/na gebruik van tafel en stoel in de kantine. Het schoonhouden hiervan na gebruik wordt gedaan door de gebruikers, de barvrijwilliger zal hier toezicht op houden. De barvrijwilliger is verantwoordelijk voor de hygiëne van de bar en de keuken. 
 • De toiletten en kleedkamers van de gymzaal grenzend aan de kantine zullen open zijn en kunnen worden gebruikt (respecteer de regel houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar en ouder). We willen het gebruik van de kleedkamers en douches voorlopig zo veel mogelijk beperken. Dit betekend dat we stimuleren dat sporters bij de accommodatie arriveren en weer verlaten in sportkleding, omkleden gebeurt thuis. Alleen het wisselen van buitenschoeisel naar sportschoenen vindt plaats in de kleedkamers.Reserveringstool


We moeten controle houden over het aantal spelers dat komt spelen. 

Het maximum aantal spelers in de zaal is vastgesteld op 8 spelers per zaal.
De reserveringstool is te benaderen via webadres:

https://www.supersaas.nl/schedule/TTV_Huizen/Agenda

Zo ziet de aanmeldingsprocedure er uit voor de nieuwe gebruikers:

 • De gebruiker gaat naar het webadres van de applicatie.
 • De gebruiker wordt (indien nodig) naar de login pagina geleid
 • Op de login pagina kan de gebruiker op “Nieuwe gebruiker” klikken.
 • De gebruiker moet een aantal gegevens invullen om zich te registreren.
 • De gebruiker ontvangt een bevestigingsmail.
 • De gebruiker moet op de link klikken in de bevestigingsmail.
 • De gebruiker krijgt toegang tot de applicatie.Zo ziet het proces er voor de gebruiker uit:

 • De gebruiker gaat naar  www.supersaas.nl/schedule/TTV_Huizen/Agenda.
 • De gebruiker wordt gevraagd om in te loggen
 • De gebruiker kan de agenda bekijken met alle details van anderen..
 • Er wordt een e-mail bevestiging van de reservering verstuurd.
 • Je kunt 1 reservering vooraf maken per speelavond voor een tijdsblok. 
 • Gelijk opgeven met wie je een tafeltennistafel reserveert, niet als individu opgeven.
 • Per tijdsblok zullen er in de zomerperiode 8 tafels beschikbaar zijn tussen 20.00-22.00  (25 minuten spelen, 5 minuten schoonmaken).
 • We willen alle leden de kans geven om te spelen, daarom geen meerdere reserveringen per speelavond vooraf maken. Wanneer je nog een tijdsblok wilt spelen en je ziet een kwartier van te voren dat er ruimte is in het volgende tijdsblok dan pas een volgende reservering plaatsen
 • De reservering wordt opgeslagen in de database (wordt 4 weken bewaard).
 • Veranderen of verwijderen kan tot 2 uur van te voren.
 • Bij verwijderen van een reservering wordt een bevestigingsmail verstuurd.
 • Degene die eventueel op de reservelijst staat wordt automatisch geplaatst met bevestigingsmail.
 • Beheerder heeft het richt bij misbruik of dubbele boekingen de reservering te verwijderen.


Speellocatie:

Gymzaal "Het Holleblok"


Holleblok 4 (ingang via Vecht)


1273 EG Huizen


T: 035-5253383 (alleen tijdens openingstijden)

 

Privacy verklaring

Contact:

T: 035-5253383


E: info@ttvhuizen.nl


W: www.ttvhuizen.nl

© 2020. TTV Huizen. All Rights Reserved,